Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is de naam voor een therapie die bestaat uit oefentherapie, massage en fysische techniek.

Uitgebreider informatie vindt U op deze site, welke bedoeld is voor zowel de pati├źnt als de (para-)medische disciplines.

De fysiotherapeut heeft deskundigheid op het terrein van de geneeskunst. 
Het doel is deze deskundigheid in te zetten om de gezondheidstoestand van een persoon te bevorderen of te bewaken. 
De deskundigheid is toegespitst op het bewegend functioneren van de mens.

Hieronder vallen niet, de ook door alternatieve therapie├źn gebruikte behandelingen (haptonomie, acupunctuur, kleurentherapie voetzooltherapie e.d.).

De World Health Organisation (WHO) definieert gezondheid: "een staat van totaal fysiek, mentaal, en sociaal welbevinden en zich niet beperkend tot de afwezigheid van een ziekte of zorgbehoevendheid" .

De fysiotherapeut kan zowel intra- als extramuraal werkzaam zijn (Dit is in de praktijk 25% resp. 75%). 
De fysiotherapeut kan zich verdiepen in deelgebieden van de fysiotherapie en daar na registratie erkenning door verkrijgen. De therapeut streeft naar "evidence based practice". 
De wetenschappelijke achtergronden komen voort uit onderzoek door fysiotherapeuten, masters of physical therapy, universiteiten,bewegingswetenschappers, medici en andere relevante wetenschappers. Geregistreerde fysiotherapeuten zijn geschoold in het zoeken en toepassen van wetenschappelijk beschikbare informatie. 

De moderne fysiotherapeut werkt volgens een zekere methodologie. 
De verrichtingen worden geclassificeerd in : begeleiden, sturen en oefenen, fysische therapie in engere zin en manuele verrichtingen.