Verwijzing

       

Sinds 2006 is een verwijzing niet meer verplicht. Wel zijn er een paar situaties waarbij een verwijzing wel noodzakelijk is. Dit kan te maken hebben met Uw verzekeringsvoorwaarden. In principe U kunt nu dus rechtstreeks naar de fysiotherapeut. De beroepsgroep is daarop voorbereid en heeft deze ervaring nu dus al 10 jaar. Ook in verschillende andere landen is deze directe toegang al langer de dagelijkse praktijk.

Bij twijfel over de indicatie kunt U de arts specifiek vragen om een √©√©nmalig consult (op verwijzing),  waarna de therapeut de arts schriftelijk zal informeren over zijn / haar eventuele hulpmogelijkheden. Dit consult is dus diagnostisch bedoeld voor de arts zonder dat daar een behandeling aan wordt gekoppeld.

Twijfelt U niet, dan kunt u gewoon een afspraak maken met de fysiotherapeut voor een screening die het doel heeft na te gaan of U een met fysiotherapie behandelbare indicatie heeft. Alleen met Uw goedvinden krijgt Uw huisarts hiervan altijd een bericht.

U kunt dus altijd naar een fysiotherapeut zonder dat iemand daar ook maar iets van weet, want de therapeut heeft een beroepsgeheim!

Na de screening zal voor daadwerkelijke behandeling nog een intake en onderzoek volgen voor de behandeling kan beginnen. Screening is altijd verplicht om in behandeling te kunnen komen. Zonder screening kunt U alleen door de arts verwezen worden (Dit is zo wettelijk geregeld)

Na verwijzing door de arts is ook een intake en onderzoek altijd nodig om U gericht te kunnen behandelen. Een verwijzing alleen is dus nooit voldoende om U te kunnen behandelen