Tarieven

Tarievenlijsten zijn wettelijk verplicht in wachtruimtes voor fysiotherapie- praktijken. Wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt wordt buiten je om aan de verzekering gedeclareerd. Alleen wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of wanneer je onvoldoende verzekerd bent, kunnen onderstaande tarieven voor jou persoonlijk van kracht zijn.

1.Screening (beoordeling indicatie) 14,80
   
2.Intake en onderzoek na screening 33,86
(Screening + intake + onderzoek) € 47,88
   
3.Intake en onderzoek na verwijzing € 41,48
   
4.Een normale behandeling € 33,60
5.Behandeling orthopedische manuele therapie 48,67
6.Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek (met speciale verwijzing) € 64,63
7.Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen (alleen specifieke indicaties) € 48,62
   
8.Toeslag aan huis 17,85
9.Toeslag behandeling in inrichting 10,08
10.Telefonische zitting (vooraf afgesproken) € 12,50
11.Toeslag buiten reguliere werktijden (niet declarabel aan zorgverzekeraar) € 50,50
   
12.Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 33,60
12.Niet nagekomen afspraak orthopedische manuele therapie € 48,67
   
13.Apart verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs ex BTW
14.Eenvoudige korte rapporten € 26,50 ex BTW
15.Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 71,00 ex BTW

In deze praktijk zijn er met nagenoeg alle zorgverzekeringen contracten aangegaan.
Je kunt erop rekenen dat dit ook voor jouw zorgverzekering geldt.

Contractueel kunnen er afwijkende tarieven gelden met verzekeringen waar andere tariefafspraken mee zijn gemaakt.