Informatie en links

Wat is fysiotherapie? Lees verder.......

Wat is de methodiek in de fysiotherapie? Lees verder......

Zijn verwijzingen van de arts nog nodig? Lees verder......

Wat zijn fysiotherapiebehandelingen? Lees verder......

Als fysiotherapeut ben ik aangesloten bij het de Klachtencommissie van het Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van patiënt en hulpverlener.
Lees verder......

De Wet op de privacy (AVG) beschrijft de rechten en plichten van patiënt en hulpverlener
Lees verder.......

www.nuadphaenboran.nl

www.ManueelTherapeutStiphout.nl

www.DryNeedlingStiphout.nl

www.fysionet.nl

www.naomt.nl

www.thaihealingalliance.com

https://www.movamento.nl/wp-content/uploads/2014/01/Klachtenregeling-KNGF.pdf